جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

You are here


COVID-19 Overview in Palestine

Latest Updates: Wednesday, January 20, 2021, 15:25

Source: The Palestinian Ministry of Health

  Total cases Recovered cases Death cases Active cases
Palestine 172896 160190 1918 10788
Northern Governorates without Jerusalem 98126 93261 1206 3659
Southern Governorates 48626 42281 496 5849
Jerusalem Governorate Jerusalem City 19305 18186 167 952
Outskirts of Jerusalem 6839 6462 49 328

Distribution of Confirmed Cases by age group
Governorates 0-9 Year 10-19 Year 20-29 Year 30-39 Year 40-49 Year 50-59 Year 60-69 Year 70-79 Year => 80 Year unknown age Total
Bethlehem 1442 1628 1779 1540 1372 1078 590 303 155 364 10251
Hebron 1925 4875 5601 4809 3635 2740 1542 693 358 1036 27214
Jenin 473 1595 2150 1684 1396 1080 585 311 125 247 9646
Jericho 268 540 597 458 380 307 130 87 30 58 2855
Jerusalem 389 1177 1415 1252 1027 711 409 168 65 223 6836
Jerusalem City                     0
Nablus 610 2347 3861 2809 2232 1876 995 513 224 709 16176
Qalqilya 442 805 802 643 528 424 256 119 51 78 4148
Ramallah 522 1769 3323 3243 2162 1630 928 507 214 820 15118
Salfit 271 653 567 488 360 300 176 67 31 247 3160
Tubas 115 464 534 415 335 264 124 72 30 24 2377
Tulkarm 167 375 596 453 396 325 186 107 51 4528 7184
Gaza 0 16 25 11 14 15 11 7 0 48524 48623
Dair Albalah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Gaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khanyounes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Rafah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 6624 16244 21250 17805 13838 10751 5933 2954 1334 56858 153591
Percentage 4.3 % 10.6 % 13.8 % 11.6 % 9 % 7 % 3.9 % 1.9 % 0.9 % 37 % 100 %
Distribution of confirmed cases by sex without Jerusalem city
Governorates Male Female Total
Number Percentage % Number Percentage % Number Percentage %
Bethlehem 6046 58.99 % 4203 41.01 % 10249 6.67 %
Hebron 12968 47.67 % 14238 52.33 % 27206 17.71 %
Jenin 5139 53.13 % 4533 46.87 % 9672 6.3 %
Jericho 1351 47.37 % 1501 52.63 % 2852 1.86 %
Jerusalem 3160 46.21 % 3678 53.79 % 6838 4.45 %
Jerusalem City   %   % 0 0 %
Nablus 8063 49.85 % 8112 50.15 % 16175 10.53 %
Qalqilya 1871 45.14 % 2274 54.86 % 4145 2.7 %
Ramallah 7302 48.34 % 7802 51.66 % 15104 9.83 %
Salfit 1415 44.78 % 1745 55.22 % 3160 2.06 %
Tubas 1117 46.91 % 1264 53.09 % 2381 1.55 %
Tulkarm 3493 48.63 % 3690 51.37 % 7183 4.68 %
Gaza 24331 50.04 % 24291 49.96 % 48622 31.66 %
Dair Albalah 0 % 0 % 0 0 %
North Gaza 1 100 % 0 0 % 1 0 %
Khanyounes 1 50 % 1 50 % 2 0 %
Rafah 0 0 % 1 100 % 1 0 %
Total 76258 49.65 % 77333 50.35 % 153591 100 %


© 2021 An-Najah National University